Contact Us
Foshan AOLIDE Packing Machinery Co., Ltd.
Tel: +86-757-8176-3721
Cell Phone: +86-1382552-43322
Fax: +86-757-885-34280
E-mail: aolide@worldbrandcorp.com
เรามีความเชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องบรรจุแนวนอนและแนว

ผลิตภัณฑ์ของเราครอบคลุมหลากหลายของเครื่องบรรจุแนวนอนและแนวตั้งเครื่องปั้นอัตโนมัติเครื่องเบเกอรี่แบบ dual-ความถี่และเครื่องสามความถี่เซอร์โวคู่และอุปกรณ์เซอร์โวสามเช่นเดียวกับสายการบรรจุอัตโนมัติ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมเช่นอาหาร, ฮาร์ดแวร์, อุปกรณ์โรงแรมจำเป็นครอบครัวสุขภาพอุปกรณ์เครื่องเขียน, ยา, ของเล่น, ชิ้นส่วนไฟฟ้า, พลาสติก, ฯลฯ

ทุกชิ้นส่วนอะไหล่ที่ได้รับในและออกจากโรงงานของเรามีการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยแบ่งการตรวจสอบของเราและทุกส่วนหลักเช่นชิ้นส่วนไฟฟ้าที่สำคัญการส่งชิ้นส่วนและชิ้นส่วนตราประทับที่นำเข้าเพื่อให้มั่นใจว่าผลการดำเนินงานที่มั่นคงและเชื่อถือได้และมีอัตราความล้มเหลวต่ำของเครื่องของเราตระหนัก ความเร็วสูงและผลิตอย่างต่อเนื่อง